องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ตรา อบจ.ชัยนาท

ตรา อบจ.ชัยนาท

pao
ตราสัญลักษณ์

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ประกอบด้วย :  รูปฟันเฟืองทั้ง ๘ รายล้อมรอบอยู่บนนกกาฮังที่เกาะกิ่งดอกชัยพฤกษ์และพื้นหลัง

                             เป็นรูปรวงข้าว
รูปดอกชัยพฤกษ์ : เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาท ซึ่งถือเป็นต้นไม้แห่งชัยชนะ
รูปรวงข้าว  :   เป็นธาตุไม้ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท
รูปนกกาฮัง : เป็นนกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบรูณ์ มีแหล่งอาหารเพียงพอ ถือเป็นตัวบ่งชี้     ความอุดมสมบรูณ์ทางด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยนาท


ความหมายของตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
รูปฟันเฟืองทั้ง ๘ : เป็นการแสดงถึงพลังการขับเคลื่อนของทั้ง ๘ อำเภอ ในจังหวัดชัยนาท อันประกอบด้วย อ.เมืองชัยนาท , อ.มโนรมย์ , อ.วัดสิงห์ , อ.สรรพยา , อ.สรรคบุรี , อ.หันคา , อ.หนองมะโมง ,

อ.เนินขาม อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน
รูปดอกชัยพฤกษ์ : เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาท ซึ่งถือเป็นต้นไม้แห่งชัยชนะ
รูปรวงข้าว  :   เป็นธาตุไม้ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท
รูปนกกาฮัง : เป็นนกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบรูณ์ มีแหล่งอาหารเพียงพอ ถือเป็นตัวบ่งชี้     ความอุดมสมบรูณ์ทางด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยนาท


สรุปความหมายโดยรวม ถิ่นที่มีความอุดมสมบรูณ์ ด้วยพลังแห่งการขับเคลื่อนของทั้ง ๘ อำเภอในจังหวัดชัยนาท ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ความหมายของสีตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

สีบานเย็น (Pink) : ถือเป็นสีประจำจังหวัดชัยนาท ที่แสดงถึงความเป็นมิตร ความเคารพ ความนุ่มนวล
สีน้ำเงิน   (Blue) : แสดงถึงความสุขุม หนักแน่น เยือกเย็น สร้างแรงบันดาลใจ ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สง่างามและมีศักดิ์ศรี
สีเหลือง (Yellow) : แสดงถึงความสดใส ปลอดโปร่ง ปราดเปรียว พลังงาน การสร้างสรรค์

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 258 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้