องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

logo
sys
pic1
นางสาวกิ่งฟ้า เพ็งอิ่ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

...............................................................................................................................................................................
ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
sys
who
sys
who
-ว่าง-
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
-ว่าง-
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
.................................................................................................................................................................................  
sys
pic3
sys
oom
นางสาวอารีย์ จงภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนันทนัช ใจเกรียงไกร
สันทนาการ
..............................................................................................................................................................................  
sys
jaroenchai
sys
somchai
นายเจริญชัย เติมทองไชย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสมชาย  บังเมฆ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


sys
who

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-ชำนาญการ
sys
kanjana

นางสาวกาญจนา พู่กลั่น
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

sys
pic6
ส.อ.ศฤงคาร ทวีชีพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
sys
beer
นางสาวสร้อยสุรีย์  เรืองทับ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
sys
who
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

แนะนำกิจกรรม อบจ.

drug
doctor

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 89 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้