องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

กองคลัง

กองคลัง

logo
sys
pinyapat
นางภิญญาพัชญ์ ชาตะสุภณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
....................................................................................................................................................................................
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายพัฒนารายได้
sys
pic1
sys
pic3
sys
pic2
นายอนันต์  หอมทอง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หน.ฝ่ายการเงิน
ช่วยราชการกองพัสดุฯ 
นางสาวสุนีย์ เหมคช
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หน.ฝ่ายบัญชี
นางศศิลักษณ์  รอดย้อย
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้

sys
mon
sys
pic8
sys
pic12
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรัญญา สีสวย
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ภิญโญยิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเกตน์นิภา ศิริภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 sys
pic6
 sys
pic7
 sys
pic5
นางสาวสายธารา ทองกูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นางลินดาวรรณ ไทยเขียว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางไขศรี แจ้มชุ่มชื่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
sys
pic13
sys
pic9
sys
pic4
นางนฤมล วัฒโนภาส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางบุศรา อรุณชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นางสาวดวงแก้ว รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ช่วยราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน
sys
pic8

 
sys
pic15

sys
soy

นางรดา สอนเถื่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นางสาวศศิภา นาคะภากร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

น.ส.สร้อยลัดดา  ก้อนทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 sys
lux sys
pic14
นางสาวลักขณา โลณานุรักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน 
ช่วยราชการกองพัสดุฯ

 

นางศุภรดา  จันทร์เรือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

แนะนำกิจกรรม อบจ.

drug
doctor

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 149 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้