องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

กองกิจการสภาฯ

logo
sys
pic8
นายภิญโญ คูกิติรัตน์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
..................................................................................................................................................................................
ฝ่ายการประชุมสภาฯ ฝ่ายกิจการสภาฯ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
sys
pic2
sys
pic10
sys
pic12
นางสุชิรา วิเศษ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หน.ฝ่ายการประชุมสภาฯ
น.ส.ชุติณัชชา ตั้งโชติภิญโญ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายกิจการสภาฯ
นางธัญญวรัศม์  ทองมานิตย์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หน.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
................................................................................................................................................................................   
sys
pic4
sys
pic6
sys
pic5
นายจิตติกร สันแหลม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวทัศวรรณ  คุ้มปรางค์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสิริตรีนภาวดี  ปุลวามะระ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

...............................................................................................................................................................................

sys
pic11

sys
waraporn
นางสาวสรญา ภู่ชัย
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววราภรณ์ จีนอ่ำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
................................................................................................................................................................................   
sys
who

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 487 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้