องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

logo_information#mce_temp_url#

icon1 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
icon1 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
icon1 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
icon1 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
icon1 ประกาศองค์การบริหารประกาศส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาฯ ปี พ.ศ.2561
หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2  , หน้าที่ 3  , หน้าที่ 4  , หน้าที่ 5 , หน้าที่ 6 , หน้า 7, หน้า 8 , 
หน้า 9 , หน้า10 , หน้า 11 
(*** เลขหน้าสุดท้ายคือข่าวประกาศล่าสุด)
icon1

ประกาศองค์การบริหารประกาศส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาฯ ปี พ.ศ.2562

หน้าที่ 1,หน้าที่ 2 ,หน้าที่ 3, หน้าที่ 4, หน้าที่ 5, หน้าที่ 6, หน้าที่ 7, หน้าที่ 8 , หน้าที่ 9 ,
หน้าที่ 10, หน้าที่ 11 , หน้าที่ 12หน้าที่ 13 , หน้าที่ 14 , หน้าที่ 15 , หน้าที่ 16 ,
หน้าที่ 17 , หน้าที่ 18 ,หน้าที่ 19 ,หน้าที่ 20 ,หน้าที่ 21 ,หน้าที่ 22 ,หน้าที่ 23 ,หน้า 24 ,
หน้าที่ 25 ,หน้าที่ 26

(*** เลขหน้าสุดท้ายคือข่าวประกาศล่าสุด)

icon1 ประกาศองค์การบริหารประกาศส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาฯ ปี พ.ศ.2563
หน้า 1 ,หน้า 2 ,หน้า 3 ,หน้า 4 ,หน้า 5 ,หน้า 6 ,หน้า 7 ,หน้า 8 ,หน้า 9 ,หน้า 10 ,หน้า 11,
หน้าที่ 12, หน้าที่ 13, หน้าที่ 14, หน้าที่ 15, หน้าที่ 16

(*** เลขหน้าสุดท้ายคือข่าวประกาศล่าสุด)
icon1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือนประจำปี 2563 ของอบจ.ชัยนาท
icon1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือนประจำปี 2562 ของอบจ.ชัยนาท
icon1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือนประจำปี 2561 ของอบจ.ชัยนาท
icon1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือนประจำปี 2560 ของอบจ.ชัยนาท
icon1 รายงานผลการจัดซื่อ - จัดจ้างในรอบเดือนประจำปี 2559 ของอบจ. ชัยนาท
icon1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือนประจำปี 2558 ของอบจ. ชัยนาท
icon1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือนประจำปี 2557 ของอบจ. ชัยนาท
icon1 รายงานการจัดซื้อ - จัดจ้างเหมางวด 2556 ของ อบจ. ชัยนาท
icon1 รายงานผลการจัดซื้อ - อบจ. ชัยนาท
icon1 แผนการจัดหาพัสดุ ของอบจ. ชัยนาท

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 172 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้