องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

งานพัสดุ อบจ.ชัยนาท

logo_information
.....................................................................................................................................................
krut
แผนการจัดหาพัสดุ ของอบจ. ชัยนาท
  .....................................................................................................................................................

icon1

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
.....................................................................................................................................................
icon1 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
icon1 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
icon1 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
icon1 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
.....................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารประกาศส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาฯ ปี พ.ศ.2563
หน้าที่ 1 ,หน้าที่ 2 ,หน้าที่ 3 ,หน้าที่ 4 ,หน้าที่ 5 ,หน้าที่ 6 ,หน้าที่ 7 ,หน้าที่ 8 ,หน้าที่ 9 ,
หน้าที่ 10 ,หน้าที่ 11,หน้าที่ 12, หน้าที่ 13, หน้าที่ 14, หน้าที่ 15, หน้าที่ 16, หน้าที่ 17,
หน้าที่ 18 ,หน้าที่ 19 , หน้าที่ 20,หน้าที่ 21 ,หน้าที่ 22 ,หน้าที่ 23 ,หน้าที่ 24 ,หน้าที่ 25 ,
หน้าที่ 26 ,
หน้าที่ 27

(*** เลขหน้าสุดท้ายคือข่าวประกาศล่าสุด)
.....................................................................................................................................................
krut

ประกาศองค์การบริหารประกาศส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาฯ ปี พ.ศ.2562

หน้าที่ 1,หน้าที่ 2 ,หน้าที่ 3, หน้าที่ 4, หน้าที่ 5, หน้าที่ 6, หน้าที่ 7, หน้าที่ 8 , หน้าที่ 9 ,
หน้าที่ 10, หน้าที่ 11 , หน้าที่ 12หน้าที่ 13 , หน้าที่ 14 , หน้าที่ 15 , หน้าที่ 16 ,
หน้าที่ 17 , หน้าที่ 18 ,หน้าที่ 19 ,หน้าที่ 20 ,หน้าที่ 21 ,หน้าที่ 22 ,หน้าที่ 23 ,หน้า 24 ,
หน้าที่ 25 ,หน้าที่ 26

(*** เลขหน้าสุดท้ายคือข่าวประกาศล่าสุด)

.....................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารประกาศส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาฯ ปี พ.ศ.2561
หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2  , หน้าที่ 3  , หน้าที่ 4  , หน้าที่ 5 , หน้าที่ 6 , หน้า 7, หน้า 8 , 
หน้า 9 , หน้า10 , หน้า 11 
(*** เลขหน้าสุดท้ายคือข่าวประกาศล่าสุด)
.....................................................................................................................................................
icon1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2563 ของอบจ.ชัยนาท
icon1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2562 ของอบจ.ชัยนาท
icon1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2561 ของอบจ.ชัยนาท
icon1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2560 ของอบจ.ชัยนาท
icon1 รายงานผลการจัดซื่อ - จัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2559 ของอบจ. ชัยนาท
icon1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2558 ของอบจ. ชัยนาท
icon1 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2557 ของอบจ. ชัยนาท
icon1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2556
icon1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปัี 2555

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

birdpark
dla

moi2
chainat
logo innovation3
ประกาศคณะกรรมการจัดประกวด
นวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563
เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลงาน
เข้าประกวดฯ

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 765 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้