องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

logo
sys
pic3
นางนิตยา  พุกพ่วง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ....................................................................................................................................................................................
sys
pic1
sys
pic1
นางนำสุข การภักดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวกิ่งฟ้า เพ็งอิ่ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
...........................................................................................................................................................................  
sys
phinyo
sys
phinyo
sys
pic2
นายภิญโญ คูกิติรัตน์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นายภิญโญ คูกิติรัตน์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ
นางสาวสมกิจ รงค์ทอง
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
sys
pic2
sys
pic8
sys
pic1
นางภิญญาพัชญ์  ชาตะสุภณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอิทธิศักดิ์ มณีพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวกิ่งฟ้า เพ็งอิ่ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
 
sys
nutchnat
 sys
pic11
 


นางสาวนุชนาถร์  เทียนแก้ว
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
นางบุปผา  ประเทศ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 427 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้