องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

logo
sys
pic1
นางนำสุข การภักดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 281
bar
sys
pic1
sys
pic1
นางนำสุข การภักดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร 0-5647-6617 ต่อ 281
นางสาวกิ่งฟ้า เพ็งอิ่ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร 0-5647-6617 ต่อ 251
bar
sys
pic3
sys
pic2
sys
pic2
นางสาวสายสุนีย์ เงินช้าง นางสุชิรา  วิเศษ นางสาวสมกิจ รงค์ทอง
หน. สำนักปลัด อบจ.ชัยนาท ผอ.กองกิจการสภาฯ ผอ.กองแผนและงบประมาณ
โทร 0-5647-6617 ต่อ 201 โทร 0-5647-6617 ต่อ 221  โทร 0-5647-6617 ต่อ 131
bar
sys
pic2
sys
pic8
sys
aree
นางภิญญาพัชญ์ ชาตะสุภณ นายอิทธิศักดิ์ มณีพิทักษ์ นางสาวอารีย์ จงภักดี
ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
    ผอ.กองการศึกษาฯ
โทร 0-5647-6617 ต่อ 101 โทร 0-5647-6617 ต่อ 141 โทร 0-5647-6617 ต่อ 271
bar
sys
pic1
sys
boss nim
sys
pic1
นายอนันต์ หอมทอง นางเฉลิมพร แสงมณี นายอนันต์ หอมทอง
รักษาราชการแทน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
รักษาราชการแทน
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน  โทร 0-5647-6617 ต่อ 191 หน.หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร 0-5647-6617 ต่อ 111   โทร 0-5647-6617 ต่อ 262
bar
ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาท่าพระ
อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  17000
โทร 0-5647-6617 ต่อ 0
โทรสาร 0-5647-6617 ต่อ 814
bar

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
logo innovation3
commission

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 269 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์