องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

คณะผู้บริหาร

logo
sys
pic19
นายอนุสรณ์ นาคาศัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 303
..................................................................................................................................................................
sys
pic2
sys
seamsree
นายภราดา  อาสาสรรพกิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
นางเสริมศรี ศรีวงษ์ญาติดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 241 โทร 0-5647-6617 ต่อ 231
...............................................................................................................................................................
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
...............................................................................................................................................................
sys
pic10
sys
pic4
นายสุชัย  เมฆพัฒนาภิญโญ นางศรัญญา เหล่าดำรงกูล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 305 โทร 0-5647-6617 ต่อ 305
sys
pic14
sys
tanongsak
นายอุทร  โสระฐี นายทนงศักดิ์ อุ่มโพธิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 305 โทร 0-5647-6617 ต่อ 305
sys
pic20
 
นายสุทธิ  สุทธิธรรม  
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  
โทร 0-5647-6617 ต่อ 305  
...............................................................................................................................................................
ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
...............................................................................................................................................................
sys
pic21
sys
pic12
นางจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา นายประสิทธิ์ จิตรจุน
โทร 0-5647-6617 ต่อ 305 โทร 0-5647-6617 ต่อ 305
sys
pic16

sys
mongkon

นายสุภัตร์ศักดิ์  โค้วคาศัย นายมงคล ครุธพันธ์
โทร 0-5647-6617 ต่อ 305 โทร 0-5647-6617 ต่อ 305
sys
pic8
sys
pic17
น.ส.สุภาภรณ์ แสงทอง นายสมชาย โรจน์วิบูลย์ชัย
โทร 0-5647-6617 ต่อ 305 โทร 0-5647-6617 ต่อ 305
sys
dusit
sys
pic18
นายดุสิต เอกอินทร์ นายมนตรี คุ้มเขตร์
โทร 0-5647-6617 ต่อ 305 โทร 0-5647-6617 ต่อ 305
sys
pattana
sys
who
นายพัฒนะ แก้วทอง นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ
โทร 0-5647-6617 ต่อ 305 โทร 0-5647-6617 ต่อ 305
sys
who
sys
sarawut2
นายอินทนนท์ พิณเมืองทอง นายสราวุธ นิจนานานันท์ 
โทร 0-5647-6617 ต่อ 305 โทร 0-5647-6617 ต่อ 305
sys
pic3
 
นางนิตยา พุกพ่วง  
โทร 0-5647-6617 ต่อ 305  
..............................................................................................................................................................
ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาท่าพระ
อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  17000
โทร 0-5647-6617 ต่อ 0
โทรสาร 0-5647-6617 ต่อ 814
..............................................................................................................................................................

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
logo innovation3
commission

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 820 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์