องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

logo
sys
pic19
นายอนุสรณ์ นาคาศัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
..................................................................................................................................................................
sys
pic2
sys
seamsree

นายภราดา  อาสาสรรพกิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

นางเสริมศรี ศรีวงษ์ญาติดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
...............................................................................................................................................................
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
sys
pic10
sys
pic4
sys
pic14
sys
tanongsak
นายสุชัย  เมฆพัฒนาภิญโญ
เลขานุการ
นายก อบจ.ชัยนาท
นางศรัญญา เหล่าดำรงกูล
เลขานุการ
นายก อบจ.ชัยนาท
นายอุทร  โสระฐี
เลขานุการ
นายก อบจ.ชัยนาท
นายทนงศักดิ์ อุ่มโพธิ์
เลขานุการ
นายก อบจ.ชัยนาท 
...............................................................................................................................................................
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
sys
pic20
นายสุทธิ  สุทธิธรรม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
...............................................................................................................................................................
ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
sys
pic21
sys
pic12
sys
pic16
sys
mongkon
นางจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา นายประสิทธิ์ จิตรจุน นายสุภัตร์ศักดิ์  โค้วคาศัย นายมงคล ครุธพันธ์
sys
pic8
sys
pic17
sys
dusit
sys
pic18
น.ส.สุภาภรณ์ แสงทอง นายสมชาย โรจน์วิบูลย์ชัย นายดุสิต เอกอินทร์ นายมนตรี คุ้มเขตร์
sys
pattana
sys
who
sys
who
 sys
sarawut2
นายพัฒนะ แก้วทอง นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ นายอินทนนท์ พิณเมืองทอง นายสราวุธ นิจนานานันท์ 
sys
pic3
     
นางนิตยา พุกพ่วง      

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 130 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้