องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

logo
sys
pic19
นายอนุสรณ์ นาคาศัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 303
bar
sys
supuksak
sys
pic2
นายสุภัตร์ศักดิ์ โค้วคาศัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 241
นายภราดา  อาสาสรรพกิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 241
bar
sys
pic4
sys
pattana
นางศรัญญา เหล่าดำรงกูล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 241
นายพัฒนะ แก้วทอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 241
bar
sys
supaporn
sys
who
นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 241
นายอินทนนท์ พิณเมืองทอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 241
bar
ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาท่าพระ
อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  17000
โทร 0-5647-6617 ต่อ 0
โทรสาร 0-5647-6617 ต่อ 814
bar
QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
logo innovation3
commission

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 99 guests and no members online