องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ท้องถิ่นก้าวไกล...ร่วมใจพัฒนาชัยนาท

 

bar
รางวัลองค์กรผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
S 13738152
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
รับโล่ “รางวัลองค์กรผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นองค์กรชุมชนประชาธิปไตย
ด้านการสนับสนุนแผนงานและงบประมาณต่อการดำเนินกิจการ
ของสภาองค์กรชุมชน" ในงานประชุมในระดับชาติสภาองค์กร
ชุมชนตำบลประจำปี 2563 ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ
ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 
bar
logo birdpark
close chainatbirdpark
bar
" กิจกรรมดำน้ำโชว์ป้อนอาหารปลา "
วันเสาร์ เวลา 11.00 น. , วันอาทิตย์ เวลา 14.00 น.
(เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564)
pic1dec63
คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
logo2
bar
วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563
pic1
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3
ประจำปี 2563 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
pic1
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
pic1
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
กิจกรรมย้อนหลัง  หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5
***** หน้าท้ายสุดคือกิจกรรมล่าสุด
bar
logo1
krut สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เรื่อง จัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ มี 4 ล้อ เครื่องยนต์เบนเซินไม่น้อยกว่า 26 แรงม้า
ชุดใบมีดเครื่องตัดหญ้าติดตั้งใต้พื้นรถระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง บังคับทิศทางของรถตัดหญ้า
ด้วยพวงมาลัย มีไฟส่อสว่าง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2564 หน้าที่ 1
bar
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2563 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5  / หน้าที่ 6 / หน้าที่ 7 / หน้าที่ 8
bar
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2562 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5 / หน้าที่ 6 /
หน้าที่ 7 / หน้าที่ 8 / หน้าที่ 9 / หน้าที่ 10 / หน้าที่ 11 / หน้าที่ 12
***** หน้าท้ายสุดคือประกาศล่าสุด
bar
logo2
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
  <<< Download แบบคำร้องขอโอน >>>
bar


 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
logo innovation3
commission

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 70 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์