องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน้าที่ 1)

 logo1

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 1 หลัง
โดยใช้วัสดุหลังคา Metal sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 ม.ม.
กรุฉนวนกันความร้อนชนิด PU รายละเอียด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10018 สายบ้านหาดอาษา-บ้านหนองน้ำเขียว (ตอนที่ 2)
ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา ผิวจราจรก้าวง 6 เมตร ยาว 3,165 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 1 หลัง
โดยใช้วัสดุหลังคา Metal sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 ม.ม.
กรุฉนวนกันความร้อนชนิด PU รายละเอียด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารแสดงพันธ์ปลาลุ่มปม่น้ำเจ้าพระยาอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ภายในสวนนกชัยนาท

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหางบรรทุกลากจูง 3 เพลา ใช้ต่อพ่วงกับรถเทลเลอร์ ล้อปิด 1 คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิค บูมยาว ขนาด 170 แรงม้า
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่ภายในอาคารทรงไทยด้านหน้าสวนนกชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่ด้านข้างอาคารทรงไทยด้านหน้าสวนนกชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม่ 2)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut   ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อนสร้าง
โครงการ จัดซื้อหางบรรทุกลากจูง 3 เพลา ใช้ต่อพวงกับรถเทลเลอร์ ล้อปิด 1 คัน

<< คลิกดูรายละเอียด >> 
 krut  -ร่าง-  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อหางบรรทุกลากจูง 3 เพลา ใช้ต่อพวงกับรถเทลเลอร์ ล้อปิด 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut   -ร่าง-  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง  จัดซื้อรถขุดโฮดรอลิค บูมยาว ขนาด 170 แรงม้า
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อนสร้าง
โครงการ จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิค บูมยาว ขนาด 170 แรงม้า
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)

<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

<< คลิกดูรายละเอียด >> 

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกละราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

<< คลิกดูรายละเอียด >> 

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(Box Culvert) บริเวณคลองสายบ้านพระ (ถนนถ่ายโอนสายบ้านทุ่งกว้าง-หนองขาม) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 18.00 เมตร จำนวน 2 แถว รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>

......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง  ****
(หน้าที่ 1)
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง  ****   ปี 2562
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5) (หน้าที่ 6) (หน้าที่ 7) (หน้า 8) (หน้า 9)
(หน้า 10) (หน้า 11) (หน้า 12)


 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

birdpark
dla

moi2
chainat
logo innovation3
ประกาศคณะกรรมการจัดประกวด
นวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563
เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลงาน
เข้าประกวดฯ

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 661 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QR Code ตอบแบบสำรวจ

18 1
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
...................................................
18 2
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ลงชื่อเข้าใช้