องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 10)

 logo1

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เปลี่ยนแปลง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
<< คลิกดูรายละเอียด >>

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10016 
สายบ้านท่าไทร - บ้านเขาแก้ว (ตอนที่ 2) ตำบลเขาแก้ว 
อำเภอสรรพยา ปิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,375 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกหม้อ ตำบลแพรกศรีราชา
อำเภอสรรคบรี ก้วาง 7.20 เมตร ยาว 905 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านม่วงงาม ตำบลโพงาม
อำเภอสรรคบุรี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาซื้อหางบรรทุกลากจูง 3 เพลา ใช้ต่อพ่วงกับเทเลอร์
ล้อปิด 1 คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใน
งานก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง
ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านม่วงงาม ตำบลโพงาม
อำเภอสรรคบุรี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านม่วงงาม ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี ผิวจราจรกว้าง
6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>

krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านทุ่งกระเถิน ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี ผิวจรากว้าง 
6 เมตร ยาว 775 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5) (หน้าที่ 6) (หน้าที่ 7) (หน้า 8) (หน้า 9)

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

birdpark
dla

moi2
chainat
logo innovation3
ประกาศคณะกรรมการจัดประกวด
นวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563
เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลงาน
เข้าประกวดฯ

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 607 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QR Code ตอบแบบสำรวจ

18 1
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
...................................................
18 2
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ลงชื่อเข้าใช้