องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

กิจกรรม อบจ.ชัยนาทที่ผ่านมา (หน้าที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
in30aug62
ท่านนายกอนุสรณ์  นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ อาคารเรือบรับรอง สวนนกชัยนาท
<<< คลิกดูภาพกิจกรรม >>>
..............................................................................................................................................
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562
in24aug62
นายอนุสรณ์  นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
..............................................................................................................................................
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
in14aug62
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ
สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
..............................................................................................................................................
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
in5aug62
นายกอนุสรณ์  นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน
ในพิธิเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารเรือนรับรอง สวนนกชัยนาท
..............................................................................................................................................

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 362 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้