องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

กิจกรรม อบจ.ชัยนาทที่ผ่านมา (หน้าที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562
in12oct62
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ให้การต้อนรับ ชมรมนกบินอิสระชัยนาท - ตาคลี 
ณ ลานกิจกรรม ภายในสวนนกชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
..............................................................................................................................................
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562
in26sep61
ท่านนายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ นายกชนัดดา ชนะสกุลนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ พร้อมคณะผู้สูงอายุโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำบลเที่ยงแท้ มาเที่ยวชม สวนนกชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
..............................................................................................................................................
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562
in19sep61
นายกอนุสรณ์  นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มอบทุนการศึกษา
สำหรับการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับนักเรียนในจังหวัดชัยนาท
ในหัวข้อ "การประกวดคำขวัญ สวนนกชัยนาท" ในวันที่ 19 กันยายน 2562
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
..............................................................................................................................................
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562
in2sep62
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่อำเภอหนองมะโมง
เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจบ้านลุงสมจิตร วาสนามีชัย ที่เกิดอัคคีภัย
ณ บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
<<< คลิกดูภาพกิจกรรม >>>
..............................................................................................................................................
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
in30aug62
ท่านนายกอนุสรณ์  นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ อาคารเรือบรับรอง สวนนกชัยนาท
<<< คลิกดูภาพกิจกรรม >>>
..............................................................................................................................................
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562
in24aug62
นายอนุสรณ์  นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
..............................................................................................................................................
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
in14aug62
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ
สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
..............................................................................................................................................
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
in5aug62
นายกอนุสรณ์  นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน
ในพิธิเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารเรือนรับรอง สวนนกชัยนาท
..............................................................................................................................................

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
logo innovation3
commission

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 238 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์