องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100
pic2

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

กิจกรรม อบจ.ชัยนาท ที่ผ่านมา (หน้าที่ 2) ปี 2562

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562
in26sep61
ท่านนายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ นายกชนัดดา ชนะสกุลนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ พร้อมคณะผู้สูงอายุโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำบลเที่ยงแท้ มาเที่ยวชม สวนนกชัยนาท
<<< คลิกดูภาพกิจกรรม >>>
..............................................................................................................................................
วันที่ 19 กันยายน 2562
in19sep61
นายกอนุสรณ์  นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มอบทุนการศึกษา
สำหรับการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับนักเรียนในจังหวัดชัยนาท
ในหัวข้อ "การประกวดคำขวัญ สวนนกชัยนาท" ในวันที่ 19 กันยายน 2562
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกดูภาพกิจกรรม >>>
..............................................................................................................................................
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562
in2sep62
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่อำเภอหนองมะโมง
เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจบ้านลุงสมจิตร วาสนามีชัย ที่เกิดอัคคีภัย
ณ บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
<<< คลิกดูภาพกิจกรรม >>>
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
in5aug62
นายกอนุสรณ์  นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน
ในพิธิเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารเรือนรับรอง สวนนกชัยนาท
<<< คลิกดูภาพกิจกรรม >>>
..............................................................................................................................................
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
in22july62
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รุ่นที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
<<< คลิกดูภาพกิจกรรม >>>
..............................................................................................................................................
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
in10july62
นายกอนุสรณ์  นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมรองนายกฯ
นางเสริมศรี ศรีวงษ์ญาติดี นำข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ร่วมรณรงค์และทำกิจกรรม "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน" ณ บริเวณสวนนกชัยนาท
<<< คลิกดูภาพกิจกรรม >>>
..............................................................................................................................................

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 465 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์