องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรอบโครงสร้างอัตรากำลังกองพัสดุและทรัพย์สิน

logo
sys
pic1
นายอนันต์  หอมทอง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
...........................................................................................................................................
ฝ่ายจัดหาพัสดุ ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
sys
who
sys
who
- ว่าง -
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
- ว่าง -
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 sys
da
 sys
who
นางสาวศศิรัศม์ พานคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-ชำนาญการ
sys
narong
sys
dokmai
นายณรงค์  คงบุรี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางดอกไม้ ไทยสวัสดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 sys
who
 sys
who
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 sys
who
sys
who 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 - ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
logo innovation3เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 358 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้