องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

กรอบโครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

logo
sys
pic1
นางบุปผา ประเทศ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
...........................................................................................................................................
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
sys
pic3
sys
poom
sys
ann
นางสาวณิชาภัทร  พลยิ่ง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นางปรียานันท์  ผลพล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
นางธีระวดี  โรจนวิภาต
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
sys
pic10
sys
ya
sys
x
นางกษิรา  ยิ้มมีชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอภิญญาณ  ไพเชฐศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวมัจมญ เพชรนนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
sys
kanyarat
sys
k
sys
watcharin
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วแดงดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายภานุวัฒน์  ปั้นเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววัชรินทร์ ฤทธิ์มหันต์
นิติกรปฏิบัติการ
sys
sarunya
sys
who
sys
wow
นางสาวศรัญญา พรหมมาชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ - ชำนาญการ
นางสาวสุนิสา  บุญส่ง
นิติกรปฏิบัติการ
  sys
who
 
  - ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 253 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้