องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรอบโครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

logo
sys
boss nim
นางเฉลิมพร แสงมณี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
...........................................................................................................................................
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
sys
pic3
sys
poom
sys
who
นางสาวณิชาภัทร  พลยิ่ง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นางปรียานันท์  ผลพล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
- ว่าง -
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

sys
pic10
sys
ya
sys
x
นางสาวกษิรา  พุทธรอด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอภิญญาณ  ไพเชฐศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวมัจมญ เพชรนนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
sys
kanyarat
sys
who
sys
watcharin
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วแดงดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ - ชำนาญการ
นางสาววัชรินทร์ ฤทธิ์มหันต์
นิติกรปฏิบัติการ
sys
sarunya
sys
who
sys
wow
นางสาวศรัญญา พรหมมาชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ - ชำนาญการ
นางสาวสุนิสา  บุญส่ง
นิติกรปฏิบัติการ
  sys
kittiya
 
  นางสาวกฤติยา ปานไม้
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 378 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์