องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

กรอบโครงสร้างบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

logo
sys
pic3
นางสาวอารีย์ จงภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
.........................................................................................................................................
ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
sys
who
sys
who
- ว่าง -
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
- ว่าง -
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
sys
pic3
sys
oom
นางสาวอารีย์ จงภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนันทนัช ใจเกรียงไกร
สันทนาการ
sys
jaroenchai
sys
somchai
นายเจริญชัย เติมทองไชย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสมชาย  บังเมฆ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  sys
who
  - ว่าง -
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ-ชำนาญการ
  sys
kanjana
  นางสาวกาญจนา พู่กลั่น
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  sys
pic6
  ส.อ.ศฤงคาร ทวีชีพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  sys
beer
  นางสาวสร้อยสุรีย์  เรืองทับ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  sys
who
  - ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 271 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้