องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

กรอบโครงสร้างบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

logo
sys
pic1
นางสาวกิ่งฟ้า เพ็งอิ่ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
.........................................................................................................................................
ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
sys
who
sys
who
-ว่าง-
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
-ว่าง-
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
sys
pic3
sys
oom
นางสาวอารีย์ จงภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนันทนัช ใจเกรียงไกร
สันทนาการ
sys
jaroenchai
sys
somchai
นายเจริญชัย เติมทองไชย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสมชาย  บังเมฆ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  sys
who
  -ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-ชำนาญการ
  sys
kanjana
  นางสาวกาญจนา พู่กลั่น
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  sys
pic6
  ส.อ.ศฤงคาร ทวีชีพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  sys
beer
  นางสาวสร้อยสุรีย์  เรืองทับ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  sys
who
  -ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 275 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้