องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

โครงสร้างของหน่วยงาน

กรอบโครงสร้างบุคลากรกองแผนและงบประมาณ

logo
sys
pic2
นางสาวสมกิจ  รงค์ทอง
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
...........................................................................................................................................
ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายติดตามและประเมินผล
sys
nuch
sys
jum
sys
pic4
นางนงนุช ยอดดำเนิน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
นางนันทกาญจน์ โตจีน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายนโยบายและแผน
น.ส.เพ็ญนภา  ศีลลา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายติดตามและประเมินผล
sys
nong
sys
pic6
sys
patchaya2
นางสาคร โตจีน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางสมคิด อุดมสันติสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ 
นางสาวภัทร์ชญา รอดย้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
sys
nack
sys
kat
 
นางวันนิสา อิงวะระ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวแคทรียา เกิดทัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
sys
who
sys
who
 
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
 

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 283 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้