องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ชัยนาท

กรอบโครงสร้างบุคลากรกองคลัง

logo
sys
pinyapat
นางภิญญาพัชญ์  ชาตะสุภณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
...........................................................................................................................................
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายพัฒนารายได้
sys
pic1
sys
pic3
sys
pic2
นายอนันต์  หอมทอง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หน.ฝ่ายการเงิน
นางสาวสุนีย์ เหมคช
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หน.ฝ่ายบัญชี
นางศศิลักษณ์ รอดย้อย
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
sys
mon
sys
pic8
sys
pic12
ว่าที่ร้อยตรีหญิง
อรัญญา สีสวย
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
น.ส.ณัฏฐ์ชานันท์ ภิญโญยิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
น.ส.เกตน์นิภา ศิริภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
sys
pic6
sys
pic7
sys
pic5
น.ส.สายธารา ทองกูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นางลินดาวรรณ ไทยเขียว
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางไขศรี แจ้มชุ่มชื่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
sys
pic13
sys
pic9
sys
pic4
นางนฤมล วัฒโนภาส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางบุศรา อรุณชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
น.ส.ดวงแก้ว รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

ช่วยราชการ กองพัสดุฯ
sys
pic8
sys
who
sys
soy
นางรดา สอนเถื่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
น.ส.สร้อยลัดดา ก้อนทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
sys
lux
  sys
pic14
น.ส.ลักขณา โลณานุรักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
ช่วยราชการกองพัสดุฯ
  นางศุภรดา จันทร์เรือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 196 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้