องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน้าที่ 4)

 

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผลการสรรหา
และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเจ๊กกิมเซี๊ยะ หมู่ที่ 3
ตำบลวัดโคก เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลศิลาดาน
อำเภอมโนรมย์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 615 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ปรกวดราคา
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คศล. (Box Culvett) บริเวณคลอง
สายบ้านพระ (ถนนถ่ายโอนสายบ้านทุ่งกว้าง - หนองขาม)
หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 18.00 เมตร 
จำนวน 2 แถว รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ปรกวดราคา
ซื้อรถขุดไฮดรอลิค บูมยาว  ขนาด 170 แรงม้า จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 
(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิค บูมยาว
ขนาด 170 แรงม้า จำนวน 1 คัน
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
การซ่อมแซมหุ่นจำลองนกอินทรีย์ บริเวณเกาะกลางน้ำ
ภายในสวนนกชัยนาท 
(การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
การจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับถังออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง

(การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองแก
หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระโดน
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>

krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
การจัดซื้อโซ่สแตนเลส บริเวณทางเข้ากรงนกใหญ่ภายในสวนนกชัยนาท

(การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 8
ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.15 เมตร
<< คลิกดูรายละเอียด >>
......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) 

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

birdpark
dla

moi2
chainat
logo innovation3
ประกาศคณะกรรมการจัดประกวด
นวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563
เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลงาน
เข้าประกวดฯ

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 673 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QR Code ตอบแบบสำรวจ

18 1
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
...................................................
18 2
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ลงชื่อเข้าใช้