องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 logo1

 krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
ซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 28 รายการ
ตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 (รวม  305 วัน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต สายตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี เชื่อมต่อ
ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา (ถนนในความรับผิดชอบของ
อบจ.ชัยนาท) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,135 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. (Box Culvert) บริเวณคลองสายบ้านพระ
(ถนนถ่ายโอนสายทุ่งกว้าง - หนองขาม) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 2.10 เมตร
สูง 2.10 เมตร ยาว 18.00 เมตร  จำนวน 2 แถว รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. (Box Culvert) บริเวณคลองสายบ้านพระ
(ถนนถ่ายโอนสายทุ่งกว้าง - หนองขาม) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

<< คลิกดูรายละเอียด >>
......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5) (หน้าที่ 6) (หน้าที่ 7) (หน้าที่ 8)
(หน้าที่ 9) (หน้าที่ 10)
......................................................................................................................................

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 157 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้