องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ท้องถิ่นก้าวไกล...ร่วมใจพัฒนาชัยนาท

pic1
pic 22oct62
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
<< Download ใบสมัคร >>
bar1
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
in30oct62
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
...............................................................................................................................................
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562
in12oct62
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ให้การต้อนรับ ชมรมนกบินอิสระชัยนาท - ตาคลี 
ณ ลานกิจกรรม ภายในสวนนกชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
...............................................................................................................................................
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562
in26sep61
ท่านนายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ นายกชนัดดา ชนะสกุลนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ พร้อมคณะผู้สูงอายุโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำบลเที่ยงแท้ มาเที่ยวชม สวนนกชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
...............................................................................................................................................
<<< ดูกิจกรรม อบจ.ชัยนาท ที่ผ่านมา >>>
หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2
...............................................................................................................................................
logo1
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
และงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
<<< คลิกดูรายละเอียด >>>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใน
งานก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง
ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านม่วงงาม ตำบลโพงาม
อำเภอสรรคบุรี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านม่วงงาม ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี ผิวจราจรกว้าง
6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยงวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านทุ่งกระเถิน ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี ผิวจรากว้าง 
6 เมตร ยาว 775 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยงวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
...............................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5) (หน้าที่ 6) (หน้าที่ 7) (หน้าที่ 8)
(หน้าที่ 9)
...............................................................................................................................................
logo
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 251 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้