องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ท้องถิ่นก้าวไกล...ร่วมใจพัฒนาชัยนาท

pic5june63 2
คลิกเพื่อดูประกาศ >>>
logo2
pic1
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยนาท
นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมสแกน (เครื่องสแกนใบหน้าและตรวจวัดอุณหภูมิ) เดินทางไปมอบให้โรงพยาบาล
ประจำอำเภอในจังหวัดชัยนาท ดังนี้
(1) โรงพยาบาลมโนรมย์
(2) โรงพยาบาลหนองมะโมง
(3) โรงพยาบาลเนินขาม
(4) โรงพยาบาลหันคา
(5) โรงพยาบาลสรรพยา
(6) โรงพยาบาลวัดสิงห์
(7) โรงพยาบาลสรรคบุรี

พร้อมให้กำลังใจและรับฟังข้อคิดเห็นด้านสาธารณสุขกับทางคณะผู้บริหารแพทย์ พยาบาล
บุคลากรทางแพทย์ เจ้าของพื้นที่ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นตัวแทนร่วมรับมอบ
.............................................................................................................................................................................................
pic 12may63
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชม
จุดคัดกรองทั้ง 5 จุด ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ให้การสนับสนุน พร้อมนำน้ำดื่มสะอาด
มอบให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ทุกจุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่
ตามจุดคัดกรอง ตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.............................................................................................................................................................................................
pic2
วันที่ 17 มีนาคม 2563
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ใช้งบประมาณส่วนตัวซื้อแว่นเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
รับมอบโดยตัวแทนจากโรงพยาบาล ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะแพทย์
พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและเป็นกำลังใจ
ให้กับประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤต COVID - 19 นี้ไปด้วยกัน รายละเอียดการรับมอบ จำนวน 2,300 อัน ดังนี้
1.โรงพยาบาลชัยนาท จำนวน 1,120 อัน
2.โรงพยาบาลสรรพยา จำนวน 160 อัน
3.โรงพยาบาลมโนรมย์ จำนวน 160 อัน
4.โรงพยาบาลสรรคบุรี จำนวน 250 อัน
5.โรงพยาบาลวัดสิงห์ จำนวน 180 อัน
6.โรงพยาบาลหันคา จำนวน 220 อัน
7.โรงพยาบาลเนินขาม จำนวน 80 อัน
8.โรงพยาบาลหนองมะโมง จำนวน 130 อัน
.............................................................................................................................................................................................
logo1
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกแบกระบะเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกแบกระบะเทท้าย ชนิด 10 ล้อ
<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................  
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10004 สายบ้านทุ่งกว้าง - บ้านหนองขาม ตำบลสะพานหิน
อำเภอหนองมะโมง 
(ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10017 สายบ้านดักคะนนท์ - บ้านท่าหาด ตำบลธรรมมูล อำเภอเมือง,
ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ 
(ถนนถ่ายโอน) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,582 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายเขาราวเทียน - หนองแก่นมะเกลือ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม
(ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การเปิดให้บริการสวนนกชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายเขาราวเทียน - หนองแก่นมะเกลือ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม
(ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>

.............................................................................................................................................................................................
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10017 สายบ้านดักคะนนท์ - บ้านท่าหาด ตำบลธรรมมูล อำเภอเมือง,
ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ 
(ถนนถ่ายโอน) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,582 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร  รายละเอียดตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>

...............................................................................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2) (หน้าที่ 3)
.................................................................................................................................................................................................

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

birdpark
dla

moi2
chainat
logo innovation3
ประกาศคณะกรรมการจัดประกวด
นวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563
เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลงาน
เข้าประกวดฯ

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 590 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QR Code ตอบแบบสำรวจ

18 1
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
...................................................
18 2
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ลงชื่อเข้าใช้