องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ท้องถิ่นก้าวไกล...ร่วมใจพัฒนาชัยนาท

pic1
pic1
Download ใบสมัคร
...............................................................................................................................................
bar1
in25dec62
สภากาแฟ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สวนนกชัยนาท
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายก อบจ.ชัยนาท
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท
<<< ดูภาพเพิ่มเติม >>>
...............................................................................................................................................
in1
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ร่วมงานแถลงข่าว
"เทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยาชัยนาท" ครั้งที่ 1
ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลาง จังหวัดชัยนาท
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
<<< ดูภาพเพิ่มเติม >>>
...............................................................................................................................................
in27nov62
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีรับพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
<<< ดูภาพเพิ่มเติม >>>
...............................................................................................................................................
<<< ดูกิจกรรม อบจ.ชัยนาท ที่ผ่านมา >>>
หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3
...............................................................................................................................................
logo1
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง
ผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10024 
สายบ้านโคกสุก-บ้านหนองโสน ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,560 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร 
รายละเอียดตามแบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10022 
สายบ้านดอนรังนกเชื่อมสายเอเชีย (ตอนที่ 2)
ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์  (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,200 เมตร
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร
รายละเอียดตามแบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้าง
ผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10022 
สายบ้านดอนรังนกเชื่อมสายเอเชีย (ตอนที่ 2) ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์  
(ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,200 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร รายละเอียดตามแบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายดอนอุโลก-หนอแก ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา กว้าว 6 เมตร
ยาว 2,020 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายดอนอุโลก-หนอแก ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา กว้าว 6 เมตร
ยาว 2,020 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
ราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระโดน
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
กำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>  
 krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
ซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 28 รายการ
ตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 (รวม  305 วัน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>  
......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5) (หน้าที่ 6) (หน้าที่ 7) (หน้าที่ 8)
(หน้าที่ 9) (หน้าที่ 10) (หน้าที่ 11)
......................................................................................................................................
logo
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 168 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้