องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งานป้องกันการทุจริต

bar3
icon1 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 icon1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)
รอบ 6 เดือน  << คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>
icon1 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยนาท
เรื่อง หลักเกณฑ์จริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
icon1 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
icon1 ประกาศปฏิญญา "ขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นองค์กรคุณธรรม"
icon1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2552
icon1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 478 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้