องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

โรงเรียนเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

logo_school
sys
who
นายปรีชา ตุ้มโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
 ....................................................................................................................................................................................
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
sys
who
sys
who
sys
who
น.ส. ปิยฉัตร แสงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.จำเนียร ศรีเลือบ
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.ชัญญานุช  พอใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
..............................................................................................................................................................
ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอาคารสถา่นที่
sys
who
sys
who
sys
who
นายศักดิ์ขรินทร์ เพชรจั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนารี เจนสาริกร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุเมธ  อยู่โต
ครู ค.ศ.1

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 476 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้