องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ศูนย์ดำรงธรรม อบจ.ชัยนาท

logo
krut คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 ขั้นตอน ระยะเวลา แนวทางการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
                     องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยมี
อำนาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการประชาชน  ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น โดยประชาชนหรือผู้ที่
ได้รับความเดือนร้อน ท่านสามารถติดต่อร้องเรียน หรือสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางดังนี้
                     icon1 ผ่านทางเว็บบอร์ดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
                     icon1 ผ่านทางเว็บไซต์ของค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
                     icon1 ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท หมู่ที่ 4
                          ตำบลเขาท่าพระ  ถนนพหลโยธิน
                          อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท
                          โทร. 056-476617 ต่อ 0
                     icon1 หรือทาง e-mail ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 506 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้