องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

กองการเจ้าหน้าที่

logo
sys
pic1
นางบุปผา ประเทศ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 ...............................................................................................................................................................................
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
sys
pic3
sys
poom
sys
ann
นางสาวณิชาภัทร  พลยิ่ง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
นางปรียานันท์  ผลพล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
นางธีระวดี  โรจนวิภาต
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
sys
pic10
sys
ya
sys
x
นางกษิรา  ยิ้มมีชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอภิญญาณ  ไพเชฐศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวมัจมญ เพชรนนท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
sys
kanyarat
sys
k

sys
watcharin

นางสาวกัญญารัตน์ แก้วแดงดี
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นายภานุวัฒน์  ปั้นเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววัชรินทร์ ฤทธิ์มหันต์
นิติกรปฏิบัติการ
 sys
sarunya
 sys
who
sys
wow
นางสาวศรัญญา พรหมมาชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ - ชำนาญการ
นางสาวสุนิสา  บุญส่ง
นิติกรปฏิบัติการ
  sys
who
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 497 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้