องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

แผนการจัดหาพัสดุ

logo_inventories
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- รายละเอียดแนบท้าย
...............................................................................................................................................................................
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
...............................................................................................................................................................................
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 
...............................................................................................................................................................................
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
..............................................................................................................................................................................
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
..............................................................................................................................................................................
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ อบจ.ชัยนาท
.............................................................................................................................................................................. 
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม)
- แผนการจัดหาพัสดุ ประำจำปีงบประมาณ 2556 ของ อบจ.ชัยนาท (เพิ่มเติม)
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556 ของ อบจ.ชัยนาท
krut
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2555 ของ อบจ.ชัยนาท
krut
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554 (เพิ่มเติม) ของ อบจ.ชัยนาท
krut
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2554 ของ อบจ.ชัยนาท
krut
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2553 ของ อบจ.ชัยนาท
krut
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2552 ของ อบจ.ชัยนาท
krut
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2551 ของ อบจ.ชัยนาท

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 198 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้